Komplexní ortopedická péče

MUDr. David Jonáš
Tel. 737 295 395
ortopediejonas@gmail.com

Široké spektrum služeb, individuální přístup
Zázemí pro dospělé i pro děti

Upozornění

V současné době připravujeme otevření ambulance ortopedie a fyzioterapie v Rudné u Prahy. O spuštění provozu a možnosti objednávání vás budeme informovat.

S čím se na nás můžete obrátit

Vyšetření ultrazvukem je dostupné ihned v ambulanci, odpadá rentgenová zátěž, a je významným pomocníkem v diagnostice.

Vyšetření kyčelních kloubů novorozenců probíhá standardně ve 4.-6. týdnu života, poté ve 12.-16. týdnu života a slouží jako prevence vývojové dysplázie kyčelního kloubu.

Ortopedie je operační obor. Ne vždy je ale operace řešením obtíží. V principu léčby je třeba se pokusit a využít všech možností konzervativní terapie k vyřešení obtíží pacienta.

Rehabilitace je nedílnou součástí ortopedické léčby. Doporučíme a zprostředkujeme vám kvalitně vedenou rehabilitaci, kterou nebudete muset složitě hledat.

Léčba artrózy sestává z léčby konzervativní a operační. Konečným řešením je nejčastěji kloubní náhrada – endoprotéza, jeden z nejčastějších ortopedických operačních výkonů. Před tímto definitivním operačním zákrokem existují ovšem další možnosti terapie vedoucí ke zmírnění obtíží.

Sportovní ortopedii se v hojné míře věnujeme. Nejen vrcholoví sportovci jsou mnohdy vystaveni velké zátěži a přetížení pohybového aparátu, které může snadněji vést ke zraněním či chronickým obtížím. Důležitá je pravidelná ortopedické péče a prevence, jakožto i léčba vzniklých zranění a poúrazových stavů.

Velmi významná část populace trpí vadným držením těla, které může s postupem let vyústit v bolestivé stavy pohybového aparátu. Důležitá je prevence, správné vyšetření a zaměření se na podstatu stavu.

Kloubní výživa se významně podílí na zlepšení kloubní funkce, zmírnění bolestí a životnosti kloubu. Rádi s vámi zkonzultujeme možnosti a vybereme preparát.

Kde nás najdete

Jak fungujeme

 • Individuální přístup – objednávání na konkrétní čas
 • Zázemí pro dospělé – zdarma parkování, káva, voda a drobné občerstvení
 • Zázemí pro děti – přebalovací pult, k dispozici hračky i základní hygienické potřeby
Ordinační hodiny:
 • Pondělí 16,00–20,00 /sudý týden/
 • Úterý 8,30–12,30
 • Středa 16,00–20,00
 • Čtvrtek 16,00 - 20,00 /lichý týden/
Naše ortopedická ordinace zajišťuje kvalitní komplexní ortopedickou péči v plném spektru onemocnění pohybového aparátu. Zaměřujeme se především na degenerativní kloubní onemocnění /artróza/, sportovní ortopedii a traumatologii, dále na poúrazové stavy pohybového aparátu.

V naší nabídce je také fyzioterapie, kterou považujeme za nedílnou součást léčby obtíží pohybového aparátu. Je pro nás samozřejmostí úzká spolupráce ortopeda a fyzioterapeuta, abychom při léčbě dosáhli co nejlepších výsledků. V rámci fyzioterapie poskytujeme také manuální lymfodrenáž a gynekologickou fyzioterapii.

V kategorii dětské ortopedie se na nás můžete obrátit například s preventivním vyšetřením kyčelních kloubů novorozenců a kojenců včetně vyšetření ultrazvukem pro včasnou diagnostiku vývojové dysplázie kyčelního kloubu, vyšetření a preventivní sledování vad nohou, či vadného držení těla u dětí.

V určitých případech, kdy již není konzervativní léčba dostatečně účinná, navazují operační výkony. Jsou prováděny především na I. Ortopedické klinice Fakultní nemocnice v Motole.

MUDr. David Jonáš

Vzdělání

 • 2007–2013 – 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor Všeobecné lékařství
 • 2020 – Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Pracoviště

 • 2013–dosud – 1. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN MOTOL

Další lékařská činnost

 • 2014–2018 – lékař mládežnických reprezentací Českého svazu házené
 • 2015–2018 – lékař mládežnických reprezentací Fotbalové asociace České republiky
 • 2019–dosud – lékař týmu HC Sparta Praha U-20
 • 2021–dosud – lékař hokejové reprezentace U-17
 • Od 2023 lékař týmu HC Sparta Praha “A” tým

Stáže a školení související s ortopedickou a traumatologickou praxí

 • 2014 – kurz nitrodřeňových osteosyntéz (Berlín)
 • 2015 – kurz Advanced Trauma Life Support (Hradec Králové)
 • 2015 – kurz artroskopických technik (Mnichov)
 • 2021 – kurz artrosonografie
 • 2021 – kurz sonografie dětského kyčelního kloubu

Mgr. Barbora Dvořáková

Bakalářský titul Fyzioterapie získala na ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství. V roce 2023 dokončila navazující magisterské studium na UK FTVS. V rámci studia získala zkušenosti v ambulantních a nemocničních zařízeních, měla možnost pracovat se širokou škálou diagnóz rovněž díky stážím v rehabilitačních ústavech a lázních.

 

Ve své terapii využívá například:

 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Dry needling
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Terapie temporomandibulární dysfunkce
  DNS část A
 • Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na GERD

„Fyzioterapie si mě získala již při studiu na vysoké škole, baví mě její pestrost, komplexnost a také to, že hledání pravé příčiny obtíží je často tak trochu detektivka a mnohdy dojdeme k jinému závěru, než by se na první pohled zdálo. Motivuje mě to se ve svém oboru neustále
posouvat a čerpat nové informace, které následně aplikuji do praxe. Práce s klienty mě naplňuje, být součástí jejich cesty za změnou a poznáním vlastního těla, mi dává velký
smysl.“

Mgr. Petra Oborníková

Petra se dala na dráhu fyzioterapie, pro kterou se velmi nadchla a v oboru se našla. Bakalářský titul získala ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství, titul Mgr. pak získala v navazujícím magisterském studiu na vysoké škole Palestra. Ve svém oboru již absolvovala řadu kurzů a školení s cílem kombinovat v péči o pacienty více postupů a metod k dosažení co nejlepších výsledků a naučit každého vnímat své tělo.

Patří mezi ně například:

 • Sportovní DNS dle Pavla Koláře (diplom certifikovaného DNS trenéra, v rámci sportovního
  tréninku), DNS A pro fyzioterapeuty
 • Manuální lymfodrenáž (Mgr. Helena Toušková)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové (Mgr. Jana Jedličková, PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)
 • Trigger pointy a mobilizace v kontextu svalových řetězců, viscerální terapie (PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.)
 • Dry needling level 1 (Gahl Sela B.Sc. MPHYS(PT) UQ)


Kromě toho, že je šikovná fyzioterapeutka, má ráda hudbu a ráda sportuje. V neposlední řadě pečuje o mládež týmu HC Sparta Praha.

Ing. Lukáš Masopust

Bakalářský titul získal v roce 2021 na ČVUT. Inženýrský titul získal v roce 2024 – aplikovaná fyzioterapie na ČVUT. V rámci studia absolvoval mnoho hodin praxe na ambulanci, lůžkových odděleních a ústavech. Pracuje s pacienty s bolestmi bederní a krční páteře, bolesti kloubů, po úrazech či operacích.
 
Absolvované kurzy: 
 
Mckenzie modul A
Mckenzie modul B
Kurz HSSP u Švejcara
Kurz Kineziotapingu 
 
„Je pro mě důležité pacientům nezakazovat pohyb, ale ukázat jim možnosti a způsoby jak zůstat v aktivním životě.“